• www.moncas.nl
 • www.overhael.nl
 • www.obsdezuidwester.nl/
 • www.driessenschool.nl/
 • www.obswiekslag.nl/
 • www.vhschool.nl/
 • www.vanreenenschool.nl
 • www.de2master.nl/
 • www.teundejager.nl
 • www.sokkerwei.nl/
 • www.boswaid.nl
 • www.obsrembrandt.nl
 • www.basisschoolmeander.nl
 • www.lucebertschool.nl
 • www.obsdeklimopcastricum.nl
 • www.jvscas.nl
 • www.elckerlyc-heiloo.nl
 • www.obsdespringschans.nl
   
 • www.obsdriemaster.nl
 • www.dewisseluitgeest.nl
 

Welkom 

De ISOB is een stichting voor openbaar basisonderwijs in vijf gemeenten in Noord- en Midden Kennemerland en omvat 20 scholen met ongeveer 3000 leerlingen en circa 300 vaste en tijdelijke leerkrachten (190 fte). De kleinste school telt 67 en de grootste school 234 leerlingen. De stichting is opgericht in het kader van de bestuurlijke krachtenbundeling en schaalvergroting om het openbaar basisonderwijs te versterken en kwalitatief te verbeteren.
De ISOB draagt actief de principes van “de lerende organisatie” uit, staat voor een hoge kwaliteit van het onderwijs, personeelsbeleid, en een effectieve samenwerking van haar scholen onderling en met de GMR en het bestuur.


 

Facebook
ISOB heeft een eigen facebookpagina. Volg ons ook!

85 jaar OBS Van Reenen

04 december 2016

lees meer...

Juliana van Stolberg en speelgoed!

14 november 2016

lees meer...

OBS De Boswaid blij met Taalklas!

10 oktober 2016

lees meer...

Kalender

Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari